View Profile

Hồ Sơ Cá Nhân

Nghệ Danh

DJ X

Nickname

XxxX

Last Name

XxX

Ngày Sinh

1991-07-01

Ngành Nghề

Ca Sĩ

Giới Tính

Nam

Chiều Cao

233

Ghi Chú

hello there